ZACHOWUJEMY RESTRYKCJE COVID –
Ogłoszone ostatnio przez Rząd Prowincjalny restrykcje pozwalają nam na sprawowanie Mszy Świętych z udziałem wiernych z limitem 15%  – co w naszej parafii oznacza 60 osób podczas każdej Mszy Św – łacznie z księdzem i posługującymi. Pogrzeby mogą się odbywać z maksymalną liczbą 50 osób – łącznie z posługującymi. Jednocześnie, władze odpowiedzialne za monitorowanie pandemii przypominają nam, że jeśli chcemy pozostać otwarci musimy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń sanitarnych i tych odnoszących się do bezpieczeństwa. Dlatego zaleca się: jeśli czujemy się źle lub mamy symptomy wskazujące na COVID-19 proszę nie przychodzić do kościoła;  dezynfekujemy ręce przy wejściu i wyjściu z kościoła.  W dalszym ciągu obowiązuje noszenie maseczek; zachowujemy odstęp 2 metrów, jednak osoby z tego samego domu mogą siedzieć obok siebie bez dystansowania się. We wszystkich sprawach porządkowych respektujemy polecenia woluntariuszy. Stosowanie się do tych zasad jest wyrazem szacunku dla wspólnoty. Dziękujemy za pomoc.