MARZRC 10-13- REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

      Witamy O. Wiesława Zielonkę, omi. Misjonarza z Polski.

 

PROGRAM REKOLEKCJI

 

Kazania ogólne dla wszystkich codziennie

     10:00 rano i 6:00 wieczorem

Spowiedź rekolekcyjna od poniedziałku do środy włącznie

     przed każdą Mszą św. rano i wieczorem

Odwiedzanie chorych w domach i szpitalach

         zgłoszenia przyjmuje biuro parafialne.

Udzielenie Sakramentu Chorych w kościele

     w środę podczas rannej Mszy św.

Kolekta na kształcenie księży oblatów w Polsce

zbierana będzie w środę rano i wieczorem.

 

ZAPISY DZIECI NA LEKCJE PRZYGOTOWAWCZE

do Pierwszej Komunii Świętej. 
Formularze znajdują się w przedsionku kościoła i w biurze parafialnym.
 

 

REGISTRATION FORMS FOR 1-ST HOLY COMMUNION CLASSES

are available in the church foyer and in the church office.