20 KWIETNIA – WIOSENNA ZABAWA PARAFIALNA

W Sali Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego. Grają Polanie.

Bilety $70 od osoby są do nabycia w biurze parafialnym oraz
w niedziele po Mszach św. do 14 kwietnia włącznie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!