CIĄGLE OBOWIĄZUJĄ NAS OGRANICZENIA COVID AŻ
DO 16 MAJA
1. 10 osób uczestniczy we Mszach św.: W niedziele: ksiądz i
lektor plus 8 osób. Podczas Tygodnia: ksiądz i 9 osób.
2. Osoby, które mają zamówione intencje w poszczególne dni mają
pierwszeństwo w uczestniczeniu we Mszy św. – wymagane jest
potwierdzenie telefoniczne we wtorek. Jeśli nie zostanie dokonane
wcześniejsze potwierdzenie obecności miejsce(a) zostaną zwolnione dla
innych osób.
3. Śluby, Pogrzeby i Chrzty św. (bez Mszy św.) są ograniczone do 10 osób
4. Wszystkie Msze św. są transmitowane z naszego kościoła online –aby
się dołączyć do Mszy Św. idź do www.ourladyofphchurch.ca, a następnie
Kliknij aby Oglądać.
5. Przypominamy że dyspensa od uczestniczenia we Mszy Św, w
Niedziele i Święta oraz przyjmowanie Komunii Św. duchowej, której
udzielił Biskup Gerard Bergie 16 Marca, 2020 jest w dalszym ciągu
aktualna
REJESTRACJA – Na Msze Św. tylko telefonicznie. Zachęca się do
uczestniczenia we Mszy Św. on line.